• Forsiden på Spondylitten 1-17 med en rygg med et ansikt som kriker i smerte
 • Figur med rød telefon
 • To datamaskiner som hilser på hverandre med utstrakt hånd fra skjermene
 • Nytt nummer av Spondylitten!

  Spondylitten er nå hos trykkeriet og det nærmer seg utsendelse over hele landet. Det handler blant annet om smykkelykke, tålmodighet, skattebegrensning, isbading, farlige naturprodukter og forebygging av hjertesykdom.

 • Likepersontjenesten SpAfo Hjelper deg!

  SpAfo Hjelper deg er en likepersontjeneste på telefon og epost. Når man har fått konstatert at man lider av en kronisk sykdom som spondyloartritt, stiller man seg ofte mange spørsmål og søker informasjon, både om sykdommen og temaer som har relevans til denne.

 • Få fram budskapet ditt!

  Annonser i magasiner er også godt lesestoff. Og vi har plass til DIN annonse! Med en annonse i Spondylitten når du ut til spondyloartrittpasienter og deres pårørende i alle landets fylker. Bladet sendes ut til en rekke fysikalske institutter, apotek og fastleger og deles ut på en rekke sykehusavdelinger og poliklinikker. I tillegg får alle landets revmatologer […]

 • Din gave betyr noe!

  Spondyloartrittforbundet Norge er tuftet på frivillig arbeid og drives av ildsjeler. Gaver hjelper oss å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med ulike spondyloartritter. Spondylitten er med på å skape debatt og holdningsendringer i forhold til tidlig diagnostisering og riktig behandling for denne pasientgruppen.