• 3D-figur som holder forsiden av Spondylitten 2-19
 • Spondylittens forside 2-20, mann klaster datter høyt opp i luften
 • To datamaskiner som hilser på hverandre med utstrakt hånd fra skjermene
 • Figur med rød telefon
 • Bli fast leser av Spondylitten for 100 kroner ut 2020!

  Nå kan du bli leser av Spondylitten for bare 100 kroner resten av året.

 • Få med deg Spondylittens sommernummer!

  Det handler blant annet om åpenhet rundt egen diagnose, faglige prosedyrer for de med reaktiv artritt og friluftsliv ispedd litt glamour. Vi presenterer også den nye kvalitetsstandarden for de med aksial spondyloartritt, samt at vi ser nærmere på de nye reglene for beregning av sykepenger, som gjør at du kan få mye mindre utbetalt enn forventet.

 • Få fram budskapet ditt!

  Med en annonse i Spondylitten når du ut med budskapet ditt til spondyloartrittpasienter i alle fylker. I tillegg får alle revmatologer bladet tilsendt.

 • Likepersontjenesten Spafo Hjelper deg!

  Spafo Hjelper deg er en likepersontjeneste på telefon og epost. Når man har fått konstatert at man lider av en kronisk sykdom som spondyloartritt, stiller man seg ofte mange spørsmål og søker informasjon, både om sykdommen og temaer som har relevans til denne.