3D figurer på møte

Årsmøte 2016 i SpAfo Norge

logoSpondyloartrittforbundet Norge innkaller til årsmøte 2016

Sted:

Etterstad videregående skole.

Etterstadsletta 5, 0660 Oslo

Tid: 

Torsdag 10. mars 2016          kl. 17.30

Spondyloartrittforbundet Norges årsmøte er forbundets øverste myndighet. Forbundets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av aprilmåned og innkalles med minimum en måneds varsel.

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minimum to uker før møtet.

Dette kan sendes til e-post post(att)spafonorge.no

Regnskap og forslag til årsmelding 2015, handlingsplan og budsjett 2016 gjennomgås på årsmøtet.

Årsmøtepapirene vil være tilgjengelige en uke før årsmøtet og sendes på forespørsel, ved henvendelse til post(att)spafonorge.no eller telefon 400 85 106

VIL DU BLI MEDLEM? MELD DEG INN HER!

Hvordan finne frem?

T-bane til holdeplassen Helsfyr, eller buss 37 til holdeplass ”Etterstad skole”

Vi kan kontaktes på tlf: 400 85 106

Vennlig hilsen

Spondyloartrittforbundet Norge

Styret v/leder Jon Hagfors

Oslo den 31.1.2016

LES MER OM SPAFO NORGE HER!

Del gjerne!