Mann med sekk på gåtur langs strandpromenaden på Gran Canaria

Biologiske medisiner og flytte til utlandet

Ved langvarig utenlandsopphold kan apoteket utlevere biologiske medisiner til deg for inntil ett års forbruk, dersom legen bekrefter dette. Det er samme regel uavhengig av om reisen foregår innenfor eller utenfor EØS-området.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Mange revmatikere drømmer om å flytte utenlands. De vil finne seg et nytt bosted med et mer gunstig klima for kroppen, et sted hvor været er litt mer stabilt enn vi har her i Norge. Drømmen er for mange å få bedre livskvalitet med mindre smerter og mer bevegelige ledd. Likevel vet man at til tross for et bedre klima vil mange ha behov for videre medisinering, men i utlandet finnes ikke samme gode trygdeordninger som her hjemme.

Et frivillig medlemskap i folketrygden kan være et godt sikkerhetsnett om man bosetter seg utenlands og vil ta med seg medisinene man bruker. Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Et frivillig medlemskap i folketrygden kan være et godt sikkerhetsnett om man bosetter seg utenlands og vil ta med seg medisinene man bruker.
Arkivfoto: Trine Dahl-Johansen

Flere og flere revmatikere går på biologiske medisiner (TNF-hemmere). Disse skrives ut fra de respektive sykehus på hvit resept. Siden det er fritt apotek- og sykehusvalg i Norge, blir denne typen legemidler fakturert på pasientens bostedskommune, og ikke nødvendigvis sykehusavdelingens budsjett. Pasientene betaler ingen egenandel for disse medisinene, så mange pasienter er usikre på om de faktisk kan ta de med seg når de flytter utenlands.

Frivillig medlemskap

Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Du kan da søke om frivillig medlemskap og betale en trygdeavgift.

Om du forsørger ektefelle og barn, og de oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan de også søke om frivillig medlemskap. Ektefellen din må også ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Med frivillig medlemskap i folketrygden har du rett på sykehushjelp i Norge og har trygderettigheter etter norsk lovgivning. Man har derfor også rett på å ta med seg de biologiske medisinene til utlandet.

LES OGSÅ: Biologiske medisiner kan oppbevares i romtemperatur

Sammensatt problemstilling

Helfo har ansvaret for medisiner, resepter og dekning av helseutgifter i forbindelse med utenlandsopphold. Bekhterever’n spurte dem om regelverket for å ta med seg biologiske medisiner når man flytter permanent til utlandet, men de rakk ikke å svare på spørsmålene våre innen fristen og ba oss ta kontakt med de enkelte helseforetakene. De visste ikke hvor lang tid det ville ta å svare på spørsmålet.

Den juridiske avdelingen måtte se nærmere på saken fordi det var en sammensatt problemstilling og Helfo bare var en liten del av hele bildet. Muligens måtte de også få Helsedirektoratet til å vurdere saken. De lovet imidlertid å komme tilbake med svar så fort de klarte.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.