Forside Spondylitten 3-22 med Felix Baldauf

Fornyet vurdering hos fastlege, forskning, livsstilanbefalinger og gode historier

Livsstilanbefalinger, en åpenhjertig elitebryter, PsA-forskning, effekt av behandlingsstopp og fornyet vurdering hos fastlege. Spondylittens høstnummer inneholder en god blanding av nytt, nyttig og gode leseropplevelser.
Forside nettsiden til Spafo Norge

Bli medlem av Spafo Norge!

Spafo Norge jobber for de som lever med ulike former for spondyloartritt og deres pårørende. Vi tilbyr kunnskap, fellesskap, støtte og rådgivning når det gjelder det å leve med denne formen for kronisk sykdom.
Figur med rød telefon

Likepersontjenesten Spafo Hjelper Deg!

Spafo Hjelper deg er en likepersontjeneste på telefon og epost. Når man har fått konstatert at man lider av en kronisk sykdom som spondyloartritt, stiller man seg ofte mange spørsmål og søker informasjon, både om sykdommen og temaer som har relevans til denne.
Medieplan Spondylitten 2022 s papir

Få fram budskapet ditt!

Med en annonse i Spondylitten når du ut med budskapet ditt til spondyloartrittpasienter i alle fylker. I tillegg får alle revmatologer bladet tilsendt.

Din gave betyr noe!

Spondyloartrittforbundet Norge er tuftet på frivillig arbeid og drives av ildsjeler. Gaver hjelper oss å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med ulike spondyloartritter. Spondylitten er med på å skape debatt og holdningsendringer i forhold til tidlig diagnostisering og riktig behandling for denne pasientgruppen.