Norske penger, penn og blokk med regnestykke

Dette kan du trekke fra som særfradrag på skatten på 2014-ligningen

Egenandeler, medisinutgifter, nødvendige hjelpemidler, spesielle treningsbehov og høye strømutgifter er noe av det du kan trekke fra som særfradrag på ligningen for 2014.

Tekst: Trine Dahl-Johansen   

For skatteåret 2014 er det bare de som benyttet ordningen i 2010 og 2011 som kan benytte seg av fradraget på ligningen. I 2013 ble en rekke utgiftsposter fjernet fra ordningen, som tannbehandling og tannpleierhjelp, påbygging, ombygging og tilpassing av bolig og uteområde og transportutgifter i forbindelse med sykdommen.

Særfradraget skulle opprinnelig trappes ned til 33 prosent av fradragsberettiget beløp for inntektsåret 2014 og være helt utfaset fra 2015. Regjeringen besluttet imidlertid å fryse utfasingen og videreføre særfradraget på 2013-nivå inntil en ny ordning er ferdig utredet.

Det er på tide å regne ut hvor mye du kan skrive av som særfradrag for store sykdomsutgifter. Foto: Sakkawokkie/Dreamstime.com

Det er på tide å regne ut hvor mye du kan skrive av som særfradrag for store sykdomsutgifter. Foto: Sakkawokkie/Dreamstime.com

Kronikerne straffes

Mange kronikere er avhengig av hjelpemidler for å kunne fungere i hverdagen. Hva som regnes som hjelpemiddel avgjøres helt og holdent av Skatteetaten. I dag har mange god råd og folk flest ønsker seg et enklere liv. Dermed benytter de seg av hjelpemidler, eller kjøper seg ut av situasjoner de egentlig ikke trenger. For dem er det på grunn av bekvemmelighet, men for mange med kroniske sykdommer er det snakk om nødvendige hjelpemidler for å kunne fungere i dagliglivet. De har ikke noe valg. Dermed er det en merutgift på grunn av sykdommen, men det er ikke alltid etaten enig i. Det er din oppgave å argumentere godt for at de hjelpemidlene du fører opp er fradragsberettigede.

LES OGSÅ: Ny særfradragsordning skal gjøre det enklere for alle

Vanlig i befolkningen

Bekhterever’n har tidligere snakket med ansatte i Skatteetaten som blant annet mener at vask, polering av bil og hjulskift ikke er en ekstrakostnad, fordi de selv benytter seg av disse mulighetene og ser på det som noe som er vanlig i befolkningen.

– Hvorfor skal kronikere straffes med å få fjernet muligheten til å trekke fra utgifter til ulike hjelpemidler og tjenester fordi et stort antall funksjonsfriske er late og ønsker å kjøpe seg bekvemmelighet? spurte vi Skatteetaten i 2013.

– Det er ikke snakk om å straffe kronikere, men når en kostnad er vanlig i befolkningen som sådan vil ikke dette være en sykdomskostnad i skattelovens forstand. Dette følger av en naturlig tolkning av ordlyden av Skatteloven § 6-83. Dette er også en vurdering som alltid vil være i endring i forhold til den alminnelige velferdsøkningen i samfunnet med videre, opplyste etaten på e-post.

Hele regelverket om Særfradragsordningen finner du hos Skatteetaten.no.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.