Sliten mann ved PC

Digital sykemelding er ikke for alle

Søknad om sykepenger og digital innlevering av sykemeldingen er innført i alle landets fylker. Dersom du blir sykemeldt fra sykehus, har ordning med enkeltstående behandlingsdager, reisetilskudd, eller ikke har arbeidsgiver, må du likevel benytte papirversjonen.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Fra 15. januar 2018 kan alle arbeidstakere sende sykemelding digitalt til arbeidsgiver, istedenfor å levere på papir. Søknaden om sykepenger via skjemaets del D har også blitt digitalisert. Du kan fortsatt velge å levere sykemeldingen på papir hvis du heller vil det.

NAV opplyser på sine nettsider at så godt som alle fastleger bruker det digitale systemet. Blir du sykemeldt fra et sykehus, vil du få sykemeldingen på papir inntil sykehusene har laget en digital løsning for dette.

Gjelder sykemeldingen enkeltstående behandlingsdager eller reisetilskudd, må du fortsatt be om å få den på papir fra den som sykemelder deg. Det er fordi du foreløpig trenger del D på papir i akkurat disse tilfellene. NAV har informert Spondylitten om at det jobbes med en digitalisering av dette også, men de kan ikke si eksakt når dette vil være på plass.

LES OGSÅ: Du kan få erstattet sykedager i ferien

Varsel

Når du bruker digital sykemelding får du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Der får du en lenke du kan klikke på, logger deg inn på nav.no og kommer til noe som heter Ditt sykefravær. Der finner du sykemeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Det står ikke i meldingen du får at det er sykemeldingen din som har kommet. Det er en personopplysning, og av hensyn til personvernet kan slike opplysninger ikke sendes på SMS eller e-post, da disse kanalene ikke er regnet for å ha høy nok sikkerhet.

Legehender på tastatur

Nesten alle fastleger i Norge bruker nå systemet for digital sykemelding. Foto: Andreypopov/Dreamstime.com

Sende sykemeldingen

På Ditt sykefravær kan du sende sykemeldingen til arbeidsgiver. Du vil bli guidet gjennom stegene. Har du flere digitale sykemeldinger på nav.no vil du se at det på de du har fått tidligere kan stå «Sendt til arbeidsgiver». De du ikke har behandlet ennå ligger under «Nye sykemeldinger».

Det kan også stå «Bekreftet av deg», som betyr at du har krysset av for at du ikke har arbeidsgiver. Dersom dette er feil, kan du gå inn på nytt og velge knappen «Send til arbeidsgiver». Hvis den er merket med «Ikke brukt på nett», betyr det at sykemeldingen er gått ut på dato, og du kan ikke lenger bruke den. Om det står «Avbrutt av deg» betyr det at du har trykket på «Jeg ønsker ikke å bruke denne sykemeldingen», og du kan ikke lenger bruke den.

LES OGSÅ: Hvem regnes som «ung ufør» på uføretrygd og på AAP?

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.