Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

Det finnes en rekke biologiske medisiner på markedet. Det er ulike produkter som er godkjent for bruk ved de ulike diagnosene. Her er oversikten over de ulike indikasjonene for biologiske medisiner i Norge.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Artikkelen er oppdatert med nye legemidler og anbefalinger i oktober 2020

Her finner du en oversikt over biologiske legemidler som er godkjent for bruk ved de ulike spondyloartrittdiagnosene. Hvilke av legemidlene som anbefales som førstevalg for de ulike diagnosene varierer fra år til år, etter en anbudsrunde.

For biologiske legemidler er det opprettet en egen spesialistgruppe, som vurderer de tilbudene som kommer fra legemiddelindustrien. Infusjonsbehandling på sykehus og hjemmebehandling er sidestilt i anbudsrundene. De nye innkjøpsavtalene til Sykehusinnkjøp er delt i to fra 1. februar 2020 og skal vare i to år. Nå er det adressen din som avgjør hvilken biologisk behandling du får.

DU KAN LESE MER OM DEN TODELTE INNKJØPSAVTALEN fra 2020 HER

Flere er godkjent

Der det er mottatt tilbud fra flere leverandører på samme virkestoff (biotilsvarende og kopimedisin) er kun rimeligste alternativ med på anbudslista. Dette gjelder blant annet virkestoffene adalimumab, infliksimab, etanercept og rituksimab.

Det finnes mange ulike biologiske preparater, og anbudslistene nevner bare de som er anbefalt med tanke på lavest mulig pris. Det betyr at det kan finnes flere alternativer som er godkjent for behandling av de ulike diagnosene, men som ikke står i anbudslistene akkurat nå.

LES OGSÅ: Reduksjon i leddforandringer med biologisk medisin

Trakk tilbake godkjenning

Tabletten Xeljans (Tofacitinib) var en kort stund godkjent for bruk for behandling mot ulcerøs kolitt for voksne, men dette ble trukket tilbake. Produsenten Pfizer økte prisen betydelig sammenlignet med tidligere anbudsrunder, og spesialistgruppen på legemiddelforhandling har derfor valgt å stoppe for bruken av Xeljans i Norge for denne diagnosen.

– Beslutningsforum for nye metoder finner grunnlag for å vurdere beslutningen fattet i sak 121-2018 på nytt, da leverandøren har økt prisen betydelig etter at indikasjonen ulcerøs kolitt ble innført i møte 22. oktober 2018. Prisøkningen endrer kostnadseffektiviteten, skriver de i en revidert versjon av anbefalingene.

Dette er første gangen forumet trekker tilbake en godkjenning på denne måten og sender et sterkt signal om at de ikke liker legemiddelfirmaenes prisjusteringer etter at medisiner har fått godkjenning for bruk. Beslutningsforum skal nå vurdere medisinen på nytt. Nye UC-pasienter vil derfor ikke kunne få denne tabletten, men de som allerede går på den får fortsette.

LES OGSÅ: Sterke smertestillende kan dekkes ved individuell stønad

Her er obersikt over alle de biologiske- og biotilsvarende medisinene er godkjent for behandling av de ulike spondyloartrittene. Det er kun noen få av dem som per nå står på de to anbudslistene til Sykehusinnkjøp:

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.