Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

Det finnes en rekke biologiske medisiner på markedet. Det er ulike produkter som er godkjent for bruk ved de ulike diagnosene. Her er oversikten over de ulike indikasjonene for biologiske medisiner i Norge.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Artikkelen er oppdatert med nye legemidler og anbefalinger i februar 2019

Her finner du en oversikt over biologiske legemidler som er godkjent for bruk ved de ulike spondyloartrittdiagnosene. Hvilke av legemidlene som anbefales som førstevalg for de ulike diagnosene varierer fra år til år, etter en anbudsrunde.

For biologiske legemidler er det opprettet en egen spesialistgruppe, som vurderer de tilbudene som kommer fra legemiddelindustrien.

LES OGSÅ: Reduksjon i leddforandringer med biologisk medisin

Infusjonsbehandling på sykehus og hjemmebehandling er sidestilt i anbudsrunden. Fra 1. februar 2019 til 31. januar 2020 er det Humira som nå er rangert som billigste biologiske medisin på alle behandlingsområdene innenfor spondyloartrittkategorien. Unntaket er behandling av ulcerøs kolitt hos barn og unge, hvor infusjon med infliksimab er eneste godkjente behandling.

Flere er godkjent

Der det er mottatt tilbud fra flere leverandører på samme virkestoff (biotilsvarende og kopimedisin) er kun rimeligste alternativ med på anbudslista. Dette gjelder virkestoffene adalimumab, infliksimab, etanercept og rituksimab.

Det finnes mange ulike biologiske preparater, og anbudslistene nevner bare de som er anbefalt med tanke på lavest mulig pris. Det betyr at det kan finnes flere alternativer som er godkjent for behandling av de ulike diagnosene, men som ikke står i anbudslistene akkurat nå.

LES OGSÅ: Revmatikere er dårlig egnet som blodgivere

Trekker tilbake godkjenning

Tabletten Xeljans (Tofacitinib) var en kort stund godkjent for bruk for behandling mot ulcerøs kolitt for voksne i årets anbefalinger, men i begynnelsen av februar ble dette trukket tilbake. Produsenten Pfizer økte prisen betydelig sammenlignet med tidligere anbudsrunder, og spesialistgruppen på legemiddelforhandling har derfor valgt å stoppe for bruken av Xeljans i Norge.

– Beslutningsforum for nye metoder finner grunnlag for å vurdere beslutningen fattet i sak 121-2018 på nytt, da leverandøren har økt prisen betydelig etter at indikasjonen ulcerøs kolitt ble innført i møte 22. oktober 2018. Prisøkningen endrer kostnadseffektiviteten, skriver de i en revidert versjon av anbefalingene.

Dette er første gangen forumet trekker tilbake en godkjenning på denne måten og sender et sterkt signal om at de ikke liker legemiddelfirmaenes prisjusteringer etter at medisiner har fått godkjenning for bruk. Beslutningsforum skal nå vurdere medisinen på nytt. Nye UC-pasienter vil derfor ikke kunne få denne tabletten, men de som allerede går på den får fortsette.

LES OGSÅ: Sterke smertestillende kan dekkes ved individuell stønad

Disse biologiske- og biotilsvarende medisinene er godkjent for behandling av de ulike spondyloartrittene:

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.