To datamaskiner som hilser på hverandre med utstrakt hånd fra skjermene

Få fram budskapet ditt!

Annonser i magasiner er også godt lesestoff.

Og vi har plass til DIN annonse!

Med en annonse i Spondylitten når du ut til spondyloartrittpasienter og deres pårørende i alle landets fylker.

Bladet sendes ut til en rekke fysikalske institutter, apotek og fastleger og deles ut på en rekke sykehusavdelinger og poliklinikker.

Medieplan Spondylitten 2016

Medieplan for 2016

I tillegg får alle landets revmatologer Spondylitten tilsendt.

Via annonser på internett når du raskt ut til målgruppen din og kan spre budskapet til mange mennesker.

Støtt oss med en nettannonse og hjelp oss med å fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og informasjon til alle de som lever med spondyloartritter.

Med god kunnskap om egen sykdom får man også bedre livskvalitet.

Ta kontakt med annonsekontakt Jon Hagfors på e-post annonse(att)spafonorge.no eller på telefon 952 76 433.

Les mer om størrelser, priser og frister her!