Felleseuropeisk handikapkort -EDC

Felles handikapbevis skal gi honnørrabatt i EØS

Etter en testperiode ønsker EU å lansere et felleseuropeisk handikapkort for de med funksjonsnedsettelser. Det skal kunne benyttes for å få rabatter og honnørordninger i alle medlemsland og EØS-land. Norge har imidlertid ikke bestemt når dette skal innføres.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

I Norge får borgere som er uføretrygdet 50 prosent eller mer utstedt et eget honnørkort. Det gir dem samme rabatter på blant annet kollektivtransport og ved en rekke kultur- og sportsaktiviteter, noe også ordinære pensjonister får. En lignende ordning finnes i en rekke EU-land, men det har til nå ikke vært enkelt å bruke rabattordninger på tvers av landegrensene.

Felles kort

Kortet «European Disability Card» (EDC) er et av tiltakene i EUs nye strategi for å styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår fram til 2030. Planen er at alle medlemsland skal innføre det felles kortet innen utgangen av 2023. Handikapbeviset skal være gyldig i alle medlemsland, inkludert EØS-landene.

Hensikten med kortet er å gjøre det enklere for den enkelte å bevege seg på tvers av landegrenser, og nyttiggjøre seg ordninger i landet hvor man til enhver tid oppholder seg.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.