Minnegaver

Ofte viser vi medfølelse med blomster – et vakkert symbol på omtanke. For mange kan det likevel bli overveldende med mange blomsterhilsener, og de har ønske om at pengene heller skal benyttes til et formål som har tilknytning til avdødes liv og engasjement.

For mange pårørende kan det også være meningsfullt å gi noe videre istedenfor, for eksempel ved å be om minnegaver til opplysningsarbeidet Spafo Norge bidrar med i samfunnet.

Hva går pengene til?

Minnegaven vil bidra til at Spondyloartrittforbundet Norge kan utgi medlemsbladet Spondylitten og medvirke til å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med muskel- skjelettsykdommer og smerter i nakke-, rygg-, hofte og bekken.

Det frivillige pasientarbeidet vårt er med på å skape debatt og holdningsendringer i forhold til tidlig diagnostisering og riktig behandling for denne pasientgruppen. Nøkkelen for at flere skal få tidligere diagnostisering og riktig behandling er økt kunnskap og målrettet tilpasset informasjon for å kunne bli i arbeid.

Har du spørsmål om arbeidet vårt er det bare å ta kontakt med styrets leder.

Slik kan man gi

Kontanter kan samles inn på begravelsesdagen, og/eller settes inn på

Spondyloartrittforbundet Norges gavekonto: 1503 47 36755.

Om ønskelig kan dette også oppgis i dødsannonsen.

Innbetalingen merkes «Minnegave», avdødes navn, og gjerne kontaktinformasjon til pårørende, slik at vi får sendt dem en oversikt. I etterkant ønsker vi nemlig å sende et takkebrev, der vi opplyser om hvor mye som kom inn totalt, og hvem som har gitt i avdødes minne.

Dersom de pårørende ønsker det, kan vi sette inn en annonse i Spondylitten som takker giverne.

Det er også mulig å gi jubileumsgaver og testamentariske gaver.

Gave med beige sløyfe

Dette er Spondylitten!
Følg oss på facebook!
Kontakt oss!
Del gjerne!