Blå, gjennomsiktig mann som holder seg på ryggen

Har du riktig diagnosekode?

Har du feil diagnosekode i papirene fra legen, kan du miste rettigheter til både fysikalsk behandling, behandlingsreise til utlandet og medisiner på blå resept.

Tekst: Tone Rossly

Det har lenge vært varslet at diagnosen Bekhterevs sykdom skifter navn. Selv om det vil ta lang tid før begrepet bekhterev forsvinner, må vi som pasienter begynne å passe på hva som står i henvisninger og søknader vi får med fra legen.

Ryggen på dame med rødt smertefelt markert i nakken

For å få koden M46.8 må det også være affeksjon i andre deler av ryggen, påvist med MR. Foto: Tatyana Gladskikh/Dreamstime.com

Nye diagnostiseringsmuligheter har ført til at det nye navnet er aksial spondyloartritt, men sykdommen får flere koder ut i fra grad av sykdom og om det er funnet røntgenforandringer eller ikke.

Når sykdommer skifter navn

I Norsk Rheumabulletin nummer 2-2013 skriver leder i Norsk revmatologisk forening, Erik Rødevand, om nettopp dette. I Norge har sykdommen lenge hatt navnet Bekhterevs sykdom, også kalt Morbus Bekhterev. I andre land benytter de helt andre navn og på engelsk snakker de om ankylosing spondylitis.

Den medisinske betegnelsen for sykdommen i Norge har vært ankyloserende spondylitt. Diagnosen har blitt fastsatt når visse kriterier er oppfylt (New York-kriteriene). Rødevand henviste til at betegnelsen Morbus Bekhterev ofte er brukt av både pasienter og leger – også for symptomer av samme eller lignende karakter, uten at sykdommen sikkert og objektivt er påvist.

Revmatologen skriver at de senere årene har nye diagnostiske metoder, som MR, gjort det mulig å påvise den underliggende inflammasjonen lenge før den har ført til forandringer som tilfredsstiller diagnosen i henhold til kriteriene. Nye erkjennelser og fremganger skaper også behov for nye begreper og begrepet spondyloartritt (SpA) i ulike varianter er i bruk.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Spondyloartritt

De fleste av oss er vant til å forholde oss til sykdommen som Bekhterevs sykdom. Denne diagnosen utløser en del rettigheter når det gjelder fysikalsk behandling og medisiner på blå resept. Den er også viktig for å få innvilget behandlingsreise til utlandet.

Aksial spondyloartritt omfatter både sykdommen når den oppfyller New York-kriteriene og når den har mange av symptomene, men uten å oppfylle alle disse. Noen ganger skilles det på sykdommen i forhold til sykdomsgrad.

  • Ved radiografisk aksial SpA er sykdommen påvist ved røntgenundersøkelse og bekreftet ved modifiserte New York kriterier.
  • Ved ikke-radiografisk aksial SpA har man ikke inflammasjon eller forandringer på iliosakrelleddene, men fyller ASAS-klassifikasjonskriterier fra 2009.

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.