Hjelpemidler på arbeidsplassen

Hjelpemidler kan være viktig for en arbeidstaker med en kronisk sykdom, for å kunne fortsette i jobb. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å legge til rette, men det er også viktig at arbeidstaker bidrar.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer for mennesker med nedsatt funksjon. Et hjelpemiddel kan være både en gjenstand og/eller et tiltak som skal inngå som en del av en helhetlig plan.

Hvem har ansvaret?

  • Hvis en arbeidstaker har redusert arbeidsevne, er arbeidsgiveren i følge Arbeidsmiljølovens § 4-6 hovedansvarlig for tilrettelegging på arbeidsplassen.
    • Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l, står det i lovteksten.

Du kan ha krav på tilleggsstønader om du er i arbeidsrettet tiltak eller i omskolering. Det kan du lese mer om her.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.