Om Spafo Norge

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer.

Vårt arbeid er grenseoverskridende og består av et nettverk av pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi har fokus på å forbedre livskvaliteten for pasientene og deres familier som er rammet av spondyloartritt – en ny samlebetegnelse for flere ulike diagnoser.

Vi ønsker å være en støttespiller for de med disse spondyloartrittdiagnosene og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med en slik kronisk sykdom. På denne måten vil vi inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet.

Bilde av styret i SpAfo Norge som sitter rundt et bord og ser gjennom utgaver av Spondylitten

Styret i Spafo Norge består av frivillige ildsjeler. I 2017 består det av Siri Merete Lohne-Fosserud, Elisabeth O. Nilsen, Arne Westberg, Morten Ruteig, Lillann Wermskog og Jane Høilund. Vara Ingvild Vatnelid var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Trine Dahl-Johansen

Noen av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier.

Vil du kontakte styret per post kan du sende henvendelsen til:

Spondyloartrittforbundet Norge

Postboks 98, Tveita

0617 Oslo

Bilde av styret i SpAfo Norge og redaktøren sitter rundt et bord og ser gjennom utgaver av Spondylitten

Hovedformålet med Spafo Norge er informasjonsarbeid. Bladet Spondylitten er derfor en viktig bit av styrearbeidet. Her er styret sammen med redaktør Trine Dahl-Johansen. Foto: Lillann Wermskog

Spafo Hjelper deg
Medlemskontakt

Redaksjonen