Om Spafo Norge

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer.

Vårt arbeid er grenseoverskridende og består av et nettverk av pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi har fokus på å forbedre livskvaliteten for pasientene og deres familier som er rammet av spondyloartritt – en ny samlebetegnelse for flere ulike diagnoser.

Vi ønsker å være en støttespiller for de med disse spondyloartrittdiagnosene og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med en slik kronisk sykdom. På denne måten vil vi inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet.

Styret i Spafo Norge 2019

Styret i Spafo Norge består av frivillige ildsjeler. Disse ble valgt av Årsmøtet 2019. Varamedlem Ole Kristin H. Heiseldal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Noen av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier.

Styret kan kontaktes på e-post via denne lenken

Vil du kontakte styret med vanlig brev kan du sende det til:

Spondyloartrittforbundet Norge

Postboks 98, Tveita

0617 Oslo

Bilde av styret i SpAfo Norge som sitter rundt et bord og ser gjennom utgaver av Spondylitten

Hovedformålet med Spafo Norge er informasjonsarbeid, likepersonarbeid, samt å jobbe interessepolitisk for de som lever med spondyloartrittdiagnosene. Bladet Spondylitten er en viktig bit av arbeidet.

Lillann Wermskog

Lillann Wermskog

Leder og interessepolitisk ansvarlig

Fylke: Oslo

Telefon: 917 52 344

Send e-post til fungerende leder

Elisabeth O. Nilsen

Elisabeth O. Nilsen

Nestleder og økonomisk ansvarlig

Fylke: Telemark

Send e-post til kasserer

Siri Merete Lohne-Fosserud

Siri Merete Lohne-Fosserud

Nestleder

Fylke: Buskerud

Send e-post til styremedlem

Morten Ruteig

Morten Ruteig

Styremedlem
Linda Karina Wang

Linda Karina Wang

Styremedlem

Fylke: Buskerud

Send e-post til styremedlem

Eva Ueland

Eva Ueland

Varamedlem

Fylke: Sør-Rogaland

Send e-post til varamedlem

Elin Lunga Knudsen

Elin Lunga Knudsen

Varamedlem

Fylke: Vestfold

Send e-post til varamedlem

Helge Nilssen

Helge Nilssen

Varamedlem
Spondylitten

Spondylitten

Redaksjonen

Telefon: 482 53 810 (ikke SMS)

Send e-post til Spondylittens redaksjon

Send oss tips om temaer eller historier redaksjonen til Spondylitten bør se nærmere på. Redaksjonen ønsker å skrive saker som leserne er opptatt av. Fortell oss hva DU gjerne vil lese mer om! Kanskje du vet om en god nyhetssak? Eller du kjenner noen som vi burde skrive om?

Det kan også være en sak som opprører deg, eller et emne du gjerne vil lære mer om.

Ta også kontakt om du ønsker å bidra med skriving eller foto på frivillig basis.

Spafo Hjelper Deg

Spafo Hjelper Deg

Hjelpetelefonen

Telefon: 412 04 200

Send e-post til Spafo Hjelper Deg

Spafo Norge har en rekke likepersoner, som har svartjeneste på nett og svarer på spørsmål når du ringer hjelpetelefonen vår. Tilbudet er for alle som har spørsmål i forbindelse med det å leve med spondyloartritter, så man trenger ikke å være medlem for å ta kontakt.

Telefontider:

Mandag klokken 12-15

Onsdag klokken 12-15 og 18-21

Torsdag klokken 18-21

Telefontjenesten er stengt på offentlige helligdager, som i forbindelse med påske, pinse og jul.

Medlemsavdelingen

Medlemsavdelingen

Medlemskontakt

Telefon: 400 85 106

Send e-post til medlemskontakt

Send oss beskjed om du flytter, eller får ny e-postadresse!

Vi jobber på frivillig basis, så det er ikke alltid vi kan ta telefonen. Medlemskontakten har fast telefontid på tirsdager fra klokken 17-19, men om du legger igjen beskjed utenom det ringer vi deg opp igjen så snart vi har mulighet. Vi svarer også på e-post så snart som mulig.

Lillann Wermskog

Lillann Wermskog

Kontaktperson og interessepolitisk ansvarlig

Fylke: Oslo

Telefon: 917 52 344

Send e-post til fungerende leder

Lill Due

Lill Due

Kommunikasjonsansvarlig
Trine Dahl-Johansen

Trine Dahl-Johansen

Redaktør Spondylitten

Telefon: 482 53 810

Send e-post til redaktør

Siw Anita Andersen

Siw Anita Andersen

Medlemskontakt

Telefon: 400 85 106

Send e-post til medlemskontakt

Anita Madshus

Anita Madshus

Annonseselger fra A2Media

Telefon: 90 11 06 88

Send e-post til annonseselger

Spafo Hjelper deg
Medlemskontakt
Redaksjonen