Om Spafo Norge

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med spondyloartritt og spondyloartrittlignende sykdommer.

Vårt arbeid er grenseoverskridende og består av et nettverk av pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi har fokus på å forbedre livskvaliteten for pasientene og deres familier som er rammet av spondyloartritt – en ny samlebetegnelse for flere ulike diagnoser.

Vi ønsker å være en støttespiller for de med disse spondyloartrittdiagnosene og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med en slik kronisk sykdom. På denne måten vil vi inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet.

Styret i Spafo Norge 2019

Styret i Spafo Norge består av frivillige ildsjeler. Disse ble valgt av Årsmøtet 2019. Varamedlem Ole Kristin H. Heiseldal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Noen av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier.

Styret kan kontaktes på e-post via denne lenken

Vil du kontakte styret med vanlig brev kan du sende det til:

Spondyloartrittforbundet Norge

Postboks 98, Tveita

0617 Oslo

Bilde av styret i SpAfo Norge som sitter rundt et bord og ser gjennom utgaver av Spondylitten

Hovedformålet med Spafo Norge er informasjonsarbeid, likepersonarbeid, samt å jobbe interessepolitisk for de som lever med spondyloartrittdiagnosene. Bladet Spondylitten er en viktig bit av arbeidet.

Lillann Wermskog

Lillann Wermskog

Fungerende leder og interessepolitisk ansvarlig

Telefon: 917 52 344

Send e-post til nestleder

Elisabeth O. Nilsen

Elisabeth O. Nilsen

Kasserer

Fylke: Telemark

Send e-post til kasserer

Siri Merete Lohne-Fosserud

Siri Merete Lohne-Fosserud

Styremedlem

Fylke: Buskerud

Send e-post til styremedlem

Jane Høilund

Jane Høilund

Styremedlem

Fylke: Østfold

Send e-post til styremedlem

Linda Karina Wang

Linda Karina Wang

Styremedlem

Fylke: Buskerud

Send e-post til styremedlem

Ole Kristian H. Heiseldal

Ole Kristian H. Heiseldal

Varamedlem
Eva Ueland

Eva Ueland

Varamedlem

Fylke: Sør-Rogaland

Send e-post til varamedlem

Trine Dahl-Johansen

Trine Dahl-Johansen

Redaktør Spondylitten

Telefon: 482 53 810

Send e-post til redaktør

Ole A. Narverud

Ole A. Narverud

Annonsekontakt

Telefon: 926 32 606

Send e-post til annonsekontakt

Medlemskontakt

Telefon: 400 85 106

Send e-post til medlemskontakt

Vi jobber på frivillig basis, så det er ikke alltid vi kan ta telefonen. Medlemskontakten har fast telefontid på tirsdager fra klokken 17-19, men om du legger igjen beskjed utenom det ringer vi deg opp igjen så snart vi har mulighet.

Spafo Hjelper deg
Medlemskontakt
Redaksjonen