Norske penger i lommebok

Kroniker og selvstendig næringsdrivende

Det er ikke alltid så lett å forholde seg til en åtte-til-fire-jobb når man har varierende form og både dårlige og gode dager. Tanken på å drive for seg selv er ofte fristende, men er det så lett?

Tekst: Tone Rossly

Det å være sin egen sjef kan virke forlokkende. Ofte tenker man at man da kan jobbe når man har gode dager, og ta det litt roligere på dårlige dager. Men hvordan skal man tjene inn lønna si på dårlige dager?

Arbeidstaker

Som arbeidstaker har man en del rettigheter som gir et godt sikkerhetsnett hvis man blir syk. Man kan benytte egenmeldingsdager, man har rett på sykepenger fra første dag, og man har krav på tilrettelegging i jobben. Man opptjener pensjonsgivende inntekt som legger grunnlag for pensjonsutbetaling, trygd og dagpenger. Som arbeidstager kan det også søkes om fritak for dekning av arbeidsgiverperioden ved risiko for stort sykefravær.

LES OGSÅ: Sjef over egen arbeidshverdag

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er man «sin egen sjef», men vil som regel være avhengig av kunder for å utføre tjenester man kan ta betalt for. Den pensjonsgivende inntekten vil være den inntekten man tar ut og skatter av, men rettighetene til sykepenger og dagpenger, vil ikke være de samme som når man er arbeidstaker.

Aksjeselskap

Hvis det opprettes et aksjeselskap (AS), så vil man bli ansatt i ASet og anses da som ordinær arbeidstaker.

Dagpenger

For å kunne motta dagpenger er det et krav at arbeidsinntekten er redusert som følge av reduksjon i arbeidstid i et arbeidstakerforhold. Som selvstendig næringsdrivende er man ikke arbeidstaker, og man har dermed ikke rett på dagpenger på bakgrunn av inntekt fra egen næring.

LES MER OM ARBEIDSLIV OG KRONISK SYKDOM

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.