Svært krumbøyd mann i gatebildet

Kronisk syke kan benytte egenmelding i 16 dager

De som er innunder ordningen med fritak i arbeidsgiverperioden kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 kalenderdager sammenhengende.

Tekst: Tone Rossly

Kronisk sykdom kan føre til mer fravær en gjennomsnittet normalt har, men det er ikke nødvendigvis slik. Uansett så kan det være greit å søke om fritak for arbeidsgiverperioden hvis du har en kronisk sykdom som kan medføre høyt sykefravær. Det kan føre til mindre dårlig samvittighet ved fravær, selv om man ikke skal ha det, men mange har det uansett. Det vil også føre til større frihet til å benytte seg av egenmeldingsdager.

LES OGSÅ: Dropper dialogmøte for sykemeldte

Egenmeldingsdager

Hvor mange egenmeldingsdager man kan benytte av gangen og i løpet av et år, avhenger av om bedriften har inngått IA-avtale (avtale om Inkluderende Arbeidsliv inngått med NAV) eller ikke. Det avhenger også av om bedriften har bestemt andre regler utover minsteantallet oppgitt i loven. I bedrifter uten IA-avtale har man i følge loven tre egenmeldingsdager pr. sykefravær, og opp til fire egenmeldingsperioder. I bedrifter med IA-avtale har man lov til å ha inntil åtte egenmeldingsdager sammenhengende og maksimalt 24 enkeltdager. Kun faktisk benyttede dager teller med og det er ikke et bestemt antall egenmeldingsperioder.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.