Håndtrykk over papirer og en laptop

Lavere uføregrad gir også rett på uføretrygd

Den nye uførereformen skal gjøre det enklere å jobbe. Du trenger ikke lenger ha en uføregrad på 50 prosent for å kunne få uføretrygd.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Det er ikke alle som har redusert inntektsevne med 50 prosent. Fram til for noen få år siden var regelverket at det kun var når du mistet halvparten av arbeidsevnen din at du kvalifiserte til økonomisk stønad i form av uførepensjon. Det betydde at man ikke hadde noe valg når man søkte om å bli regnet som delvis ufør, for svært få ville klare seg økonomisk med bare en halv lønn og ikke noen kompensasjon fra det offentlige.

Uførefelle

Noen har imidlertid hatt ordninger via private pensjonsordninger og offentlig tjenestepensjon, som har kompensert for den tapte inntekten ved en lavere uføregrad. Utfordringen for noen er at de i noen tilfeller får lavere uføretrygd fra det offentlige, om de senere blir mer ufør, og kvalifiserte for uføretrygd via NAV. Dette gjelder blant annet de som bare får offentlig tjenestepensjon og ingenting fra folketrygden.
Hvis det for eksempel går fem år, og så blir du likevel ufør mellom 50 og 100 prosent, beregner NAV uføretrygden din utfra den nåværende lønnen din i 60 prosent stilling. Dette er et mye lavere beregningsgrunnlag enn du hadde før du ble syk første gangen. Da får du en vesentlig lavere uføretrygd.

Når NAV innvilger uføretrygd, eller arbeidsavklaringspenger (AAP), blir i tillegg pensjonen fra din offentlig tjenestepensjon kraftig redusert, fordi den da skal beregnes etter det som kalles lav sats, siden du nå får både uføretrygd fra NAV og uførepensjon fra de du har pensjonsordning hos.

Les mer om denne uførefella her

Senker uføregraden med AAP

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. I de nye reglene fra 1. januar 2015 er fortsatt hovedregelen at arbeidsevnen minst må være nedsatt med 50 prosent for å få den nye uføretrygden, men det er noen unntak, opplyser etaten til Spondylitten:

– Har man arbeidsavklaringspenger på det tidspunktet man søker om uføretrygd, er det nok at inntektsevnen er nedsatt med 40 prosent. Om lag 80 prosent kommer fra arbeidsavklaringspenger, så unntaket omfatter en stor andel av brukerne som søker om uføretrygd. Blir man innvilget uføretrygd på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom, holder det at arbeidsevnen er nedsatt med 30 prosent, opplyser NAV.

Det er inntekten de siste årene før du ble syk eller skadet de bruker når uføretrygden beregnes. Hvis du har hatt lav eller ingen inntekt, har du rett til en minsteytelse.  Uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt.

LES OGSÅ: Få 2000 kroner i tilskudd til småhjelpemidler

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.