Lever bedre med revmatisme med empowerment

Kurs i empowerment hjelper unge revmatikere til å mobilisere egen styrke og ta kontroll over eget liv.

Tekst og foto: Empowerment-gruppa

Kurset Empowerment i regi av Norsk Revmatikerforbunds foreninger i Oslo har i 2013 samlet en gruppe håpefulle yngre revmatikere. Gjennom månedlige samlinger har vi delt tanker og følelser om det å takle sykdom i kombinasjon med blant annet arbeid og familieliv. Målet var å finne strategier og egne ressurser.

LES OGSÅ: Champions of the world!

Monika (kursleder), Marthe, Andrea, Marit (kursleder), Lillian, Mette og Camilla har delt tanker og følelser om det å takle sykdom i kombinasjon med blant annet arbeid og familieliv. Foto: Empowermentgruppa

Monika (kursleder), Marthe, Andrea, Marit (kursleder), Lillian, Mette og Camilla har delt tanker og følelser om det å takle sykdom i kombinasjon med blant annet arbeid og familieliv. Foto: Empowermentgruppa

God takhøyde

Kurset var ledet av polfarer og coach Marit Fingenschou og psykolog Monika Ettelbruck. Hver samling hadde temaer som selvbilde og selvaksept, indre demoner, kommunikasjon og drømmer. Takhøyden var god på samlingene, og kombinasjonen av fag og erfaringsutveksling har vært lærerik og utfordrende. Vi avsluttet med en fantastisk flott overnattingstur på Kobberhaughytta i Nordmarka.

 Selvaksept

Det overordnede målet var å bidra til at unge revmatikere skulle komme i arbeid og eventuelt opprettholde arbeidsevne, men mer konkret å øke bevisstheten, styrke selvfølelsen og få et nytt møte med seg selv. Deltagerne føler kurset har vært til stor nytte.

– For meg har kurset vært en god hjelp til å takle sykdommen. Det å lære fra andre unge revmatikere som er i samme situasjon, gjør at man ikke lengre føler seg så alene. Jeg kjente meg igjen i mye da vi hadde temaet selvaksept, forteller Andrea.

– Dette er meningsfullt for folk som sliter med kronisk sykdom generelt, ikke bare revmatiske sykdommer, legger Fredrik til.

LES OGSÅ: Nyttig verktøykasse for å bekjempe energityver

Likeverdige

– Programmet ga meg perspektiver og innspill, som har bidratt til et veldig annerledes forhold til sykdommen sammenlignet med før jeg ble med. Mange institusjoner har flere flotte tilbud, men allikevel føltes det aldri riktig for meg å delta der. I denne gruppen ble vi alle mer like, siden det viktigste temaet gikk på det mentale og emosjonelle rundt dette med å ha en kronisk sykdom. Dette er kanskje vel så tøft å mestre som det somatiske, men der er det minst hjelp og hente, sier Monika.

Fredrik og kursleder Monika (kursleder) i samtale rundt bålet. Foto: Empowermentgruppa

Fredrik og kursleder Monika (kursleder) i samtale rundt bålet. Foto: Empowermentgruppa

Empowerment

Begrepet «empowerment» ble lansert i Ottawa-chartret i 1986, og ble der definert som en prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre egen helse.

Empowerment kan defineres som en prosess i motsetning til et prosjekt, noe som innebærer at arbeidet ikke har en tidsbegrenset levetid slik som prosjekter har.

Kilde: www.forebygging.no

Del nyttig informasjon med andre!
fb-share-icon0
Tweet 5