Spondylartropatier hos barn

Spondylartropatier hos barn (juvenil spondylartropati) er en gruppe kroniske inflammatoriske sykdommer der betennelsen angriper ledd (artritt) og senefester (entesitt).

Sykdommen kalles juvenil spondylartropati hvis den starter før barnet er 18 år gammelt, artritten varer i mer enn seks uker, og symptomene passer inn i diagnosebeskrivelsen.

Den rammer oftest ledd og senefester i bena, og noen ganger leddene mellom bekkenet og nederste del av ryggen. Kjeveleddet kan også være det første leddet som affiseres. Leddene i ryggraden kan også angripes, men dette er sjelden i begynnelsen av sykdommen. I noen tilfeller utløses symptomene første gang av bakterieinfeksjoner (reaktiv artritt). Juvenil spondylartropati er mer vanlig blant mennesker med vevstypen HLA-B27.

Arkivfoto

Foto: Monkeybusinessimages/Dreamstime.com

Sykdommen kan debutere og utvikle seg ulikt hos barn og voksne, men juvenil spondylartropati kan også ligne voksentypen av sykdommen. Dette er en av de vanligste formene for barneleddgikt. Omtrent 30 prosent av barn med kronisk leddgikt tilhører denne gruppen. Sykdommen er vanligere blant gutter enn jenter, og den begynner som oftest mellom 10 og 15 års alder. Genetikk er en medvirkende faktor.

De vanligste symptomene er hovne og smertefulle ledd, noe som fører til begrenset bevegelse i leddene. Ofte er fire eller færre ledd angrepet og det er for det meste de større leddene i bena, som knær, ankler, føtter og hofter, som er mest utsatt. Noen barn kan ha artritt i ledd i armene, særlig skuldrene.

Betennelse i de nederste leddene i ryggen/bekkenet er sjelden i begynnelsen av sykdommen. Som oftest oppstår det fem til ti år etter art­ritten. Da er de vanligste symptomene vekslende smerter i setet. En liten del av barna med spondylartropati kan ha psoriasis. Blant barn er det vanligere med artritt i hoftene enn hos voksne.

LES OGSÅ: Juvenil SpA rammer barn og unge ulikt

LES OGSÅ: Juvenil spondyloartritt

Bli leser av Spondylitten!

Følg oss på facebook!
Kontakt redaksjonen
Del gjerne!