Redusert lungefunksjon hos bektherevere

En ny artikkel om redusert lungefunksjon hos pasienter med Bekhterevs sykdom er publisert i Arthritis Research and Therapy.

Lungefunksjonen kan være affisert hos pasienter med Bekhterevs sykdom, enten ved at det kan oppstå betennelse i bindevevet i lungene som gjør lungene mindre elastiske, eller ved at skjelettet i brystkassen kan stivne og gi mindre rom for lungenes naturlige bevegelser.

Denne artikkelen er basert på en studie ved Diakonhjemmet Sykehus (BEKHAM-studien), hvor man har sammenlignet pasienter med Bekhterevs sykdom og kontrollpersoner for å kartlegge forekomst av redusert lungefunksjon hos denne pasientgruppen. Man har også sett på sammenhenger mellom bakgrunns-forhold som alder, kjønn og røyking, fysisk form, typiske sykdomstrekk, laboratorieprøver og lungefunksjon.

Les mer på siden til Diakonhjemmet sykehus her.

Spondylitten holder deg oppdatert! Bli leser i dag!

Del nyttig informasjon med andre!
fb-share-icon0
Tweet 5