Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Få kan benytte ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter, men visste du at du kan sette opp fradrag på skattemeldingen om du ikke klarer å jobbe fulltid?

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Særfradraget gjelder for de som har lettere nedsatt ervervsevne. Dette gjelder bare for skattytere som har nedsatt ervervsevne av en så lett karakter at det ikke gir rett til uføretrygd eller andre offentlige stønader.

– Særfradrag etter denne bestemmelsen kan for eksempel gis skattytere som bare klarer å være i inntektsgivende arbeid en del av dagen. Det er ingen betingelse at den nedsatte ervervsevnen har påført vedkommende uvanlig store kostnader, står det på Skatteetatens nettsider.

Særfradraget føres i post 3.5.3 i skattemeldingen og er på maksimalt 9180 kroner.

LES OGSÅ: Arbeidsfokus hindrer ny særfradragsordning for sykdomsutgifter

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.