Skuffende at regjeringen dropper NAV-ombud

FFO mener det å droppe NAV-ombudet vil ramme brukernes rettsikkerhet og er skuffet over vedtaket som kom med revidert nasjonalbudsjett.

Tekst og foto: Trine Dahl-Johansen

Å styrke fylkesmannsembetene innenfor sosialtjenesteloven, slik regjeringen foreslår, vil ikke avhjelpe de problemene funksjonshemmede opplever i NAV, skriver Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på sine nettsider.

Brukernes rettigheter

Det er fortsatt mange brukere som opplever problemer på mange områder i NAV, som for eksempel rot og lang saksbehandlingstid, systemfeil, utilgjengelighet og mangel på informasjon. På bakgrunn av dette har FFO i lang tid bedt om at det opprettes et eget NAV-ombud, slik at brukernes interesser og rettssikkerhet kan ivaretas på en skikkelig måte. At regjeringen har kommet til at dette ikke er nødvendig er skuffende, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

LES OGSÅ: Trening i varmtvann må bli tøffere

Foto Jan Solheim/Scandinavian Stockphoto

Foto Jan Solheim/Scandinavian Stockphoto

Snevert

FFOs rettighetssenter får daglig henvendelser knyttet til NAV fra fortvilte brukere. Regjeringen vil etablere et forsøk ved tre fylkesmannsembeter med styrking av embetenes virksomhet innenfor sosialtjenesteområdet, for eksempel gjennom å bygge ut systemrettet og individrettet råd og veiledning istedenfor. FFO mener regjeringen bommer.
– Vi opplever dette som snevert. En slik prøveordning gjelder ikke de rettighetene som er hjemlet i folketrygdloven, og det er der vi opplever at problemene for våre grupper ligger, sier Arum.
Rettighetene og tjenestene i folketrygden gjelder blant annet arbeidsavklaringspenger, uførestønad og hjelpemidler.

Hold deg oppdatert med Spondylitten – bli fast leser her!

Del nyttig informasjon med andre!
fb-share-icon0
Tweet 5