Fysioterapeut veileder kvinne med treningsapparat

Slik unngår du avslag på søknad om rehabilitering

Om du ønsker rehabilitering i Norge kan du fort få avslag om henvisningen ikke inneholder viktig informasjon. Her får du en huskeliste over hva som må med i søknaden.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Om man ikke får innvilget en offentlig behandlingsreise til varmere klima, eller ikke har en diagnose som gjør at man har en slik mulighet, kan man søke seg til noen ukers rehabilitering i Norge. Fra myndighetenes side er det imidlertid ikke tenkt at et slikt treningsopphold i spesialisthelsetjenesten skal være et regelmessig tilbud.

Noe av hensikten med et slikt opphold er at det skal bli gitt råd og opplæring med tanke på egenaktivitet, og at det skal legges til rette for videre tiltak i kommunehelsetjenesten. Det legges vekt på at dette skal følges opp lokalt.

LES OGSÅ: Rehabilitering i Norge ga god effekt

Helsetilstanden og mulighet

Det er ingen rettighet å få tildelt mange rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Den regionale vurderingsenheten for rehabilitering har derfor noen krav til hva henvisningen skal inneholde. De foretar en vurdering av din helsetilstand basert på de opplysningene henvisningen inneholder og eventuelle tilleggsopplysninger. Mange pasienter og leger er ikke klar over hvor viktig denne dokumentasjonen er for å få innvilget et rehabiliteringsopphold på institusjoner med offentlig avtale.

Om henvisingen er mangelfull kan du få et avslagsbrev med beskjed om at de ikke finner at du har behov for denne formen for behandling i spesialisthelsetjenesten, og de vurderer at behovet ditt for helsehjelp fint kan ivaretas av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

I avslagsbrev kan det for eksempel stå at pasientens behov for helsehjelp kan ivaretas igjennom kommunehelsetjenesten og at målsetningen kan nås ved hjelp av egentrening.

LES OGSÅ: Spondyloartritt og fysisk aktivitet

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 4-18. Det er bare noen av artiklene fra magasinet som legges ut åpent på nettet. Vil du lese alle artiklene fra Spondylitten kan du bli medlem av Spafo Norge. Da får du bladene tilsendt i posten, eller via nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven vår.

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.