Likepersontjenesten SpafoHjelperDeg!

Når man har fått konstatert at man lider av en kronisk sykdom som spondyloartritt, stiller man seg ofte mange spørsmål og søker informasjon, både om sykdommen og temaer som har relevans til denne.

Spafo Norge har en rekke likepersoner, som har svartjeneste på nett og svarer på spørsmål når du ringer hjelpetelefonen vår:

Spafo Hjelper Deg – på telefon 412 04 200.

Telefontider:

Mandag klokken 12-15

Onsdag klokken 12-15 og 18-21

Torsdag klokken 18-21

Du kan også sende oss spørsmålene du har på e-post.

Vi kan tilby:

  • en å snakke med
  • en som lytter og tar deg på alvor
  • en som vet hvor du kan få råd og hjelp
  • informasjon om sykdommen
  • informasjon om rettigheter
  • råd og hjelp om attføring/arbeid

SpafoHjelperDeg! Tlf. 412 04 200
Medlemskontakt

Kontakt oss!