Spondylitten

Spondyloartrittforbundet (Spafo Norge) har historie over 30 år tilbake innenfor bekhterev- og spondyloartrittarbeidet i Norge og har jobbet med pasientrettet informasjonsarbeid hele tiden. Vårt frivillige arbeid består av å dele kunnskap og jobbe interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier.

Spondylitten er et landsdekkende magasin som kommer ut fire ganger i året til forbundets medlemmer og abonnenter innenfor en rekke bedrifter og organisasjoner. Der informerer vi leserne om nytt vedrørende spondyloartritter og vil at de skal være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt. Bladet het tidligere Bekhterever’n.

Vi mener kunnskap om egen diagnose og rettigheter er essensielt for å leve godt med sykdommen. Noen av de temaene vi tar for oss er forskning, medisiner, behandling, rettigheter, interessepolitikk, arbeidsliv og nytt fra ulike offentlige etater.

Nettsiden spondylitten.no gir deg nyheter og aktuelt stoff om de ulike spondyloartrittdiagnosene. I tillegg fungerer nettstedet som et oppslagsverk for de som ønsker å sette seg grundigere inn i hva spondyloartritter er og alt det som følger med en slik sykdom.

Vi bruker også facebooksiden Spondylitten til å nå ut med relevant informasjon og kunnskap. Spondylitten har også egen twitterkonto , vi er på Instagram og har egen YouTube-kanal som du kan følge med på.

Vil du bli fast leser av Spondylitten kan du lese mer her om hvordan du blir medlem av Spafo Norge!

Bli leser av Spondylitten!
Følg oss på facebook!
Kontakt redaksjonen