Bli leser av Spondylitten

Det koster bare 200 kroner for et års medlemskap. For firmaer og organisasjoner koster det 350 kroner.

Spondylitten gis ut som et medlemsblad i Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge). Det er et landsdekkende magasin hvor du får informasjon om nytt vedrørende spondyloartritter, slik at du kan være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt. Bladet het tidligere Bekhterever’n.

Nå kan du også opprette familiemedlemskap! Alle i samme husstand kan fra de er 15 år melde seg inn for bare 50 kroner, men må samtykke til innmeldingen. Familiemedlemmer får ikke tilsendt eget blad, men de får tilgang til medlemssakene på nettet. Samtidig støtter familiemedlemmene vårt frivillige arbeid og gjør at organisasjonen vår vokser seg større, sterkere og hjelper oss å nå ut til enda flere som trenger hjelp.

Medlemsfordeler

 • Du får fire medlemsblader pr. år. Du mottar bladet ved første ordinære utsendelse etter at betalt kontingent er registrert
 • Masse informasjon om blant annet sykdommene innenfor spondyloartrittområdet, forskning, nyheter om bekhterev, og rettigheter
 • Tilgang til artiklene på spondylitten.no som bare er for medlemmer
 • Spørsmål og svar på e-post
 • Spafo Hjelper Deg!

NB! Giro blir tillsendt pr e-post!
Vær nøye med å føre opp riktig e-postadresse. Kan du ikke benytte e-post må du presisere det i kommentarfeltet!

Medlemskapet gjelder til det sies opp.

OBS: Vi må få bekreftet betalingen din i banken før du får mulighet til å logge deg inn og lese stoff som kun er for medlemmer av Spondyloartrittforbundet Norge.

Har du flyttet eller endret adresse?

Ikke glem å gi oss beskjed!

Send inn adresseendring på elektronisk skjema.

I Spafo Norge jobber vi på frivillig basis, og har derfor begrensede ressurser til å håndtere arbeid med returblader og ber om forståelse for at blad ikke alltid ettersendes om du ikke har meldt flytting.

hus laget av 200-lapper

Foto: Eirik Vassvåg

Har du spørsmål?

Ta kontakt med medlemskontakt på medlem(att)spafo.no

eller ring tlf. 400 85 106.

Spondylitten drives på frivillig basis og vi kan ikke alltid ta telefonen når det ringer. Dersom vi ikke svarer, legg igjen en beskjed og vi ringer deg opp igjen så fort vi får tid.

Mann som leser et dokument med et spørsmålstegn over hodet

Likepersontjenesten Spafo Hjelper Deg!

Ring oss på  tlf. 412 04 200 mandag 12-15, onsdag 12-15 og 18-21 og torsdag 18-21.

Vi kan tilby:

 • en å snakke med
 • en som lytter og tar deg på alvor
 • en som vet hvor du kan få råd og hjelp
 • informasjon om sykdommen
 • informasjon om rettigheter
 • råd og hjelp om attføring/arbeid

Bli leser av Spondylitten!
Følg oss på facebook!
Kontakt redaksjonen