Bli medlem og leser av Spondylitten

Det koster 250 kroner for et års medlemskap fra 2020. For firmaer og organisasjoner koster det 400 kroner. Familiemedlemskap koster 50 kroner per husstandsmedlem.

Spondylitten gis ut som et medlemsblad i Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge). Det er et landsdekkende magasin hvor du får informasjon om nytt vedrørende spondyloartritter, slik at du kan være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt. Bladet het tidligere Bekhterever’n.

Familiemedlemskap

Nå kan du også opprette familiemedlemskap! De som bor i samme husstand kan fra de er 15 år melde seg inn for kun 50 kroner for et helt år, men alle må samtykke til innmeldingen.

Familiemedlemmer får ikke tilsendt eget blad, men de får tilgang til medlemssakene på nettet og nyhetsbrevet med den digitale utgaven av magasinet. Samtidig støtter familiemedlemmene vårt frivillige arbeid og gjør at organisasjonen vår vokser seg større, sterkere og hjelper oss å nå ut til enda flere som trenger hjelp.

Medlemsfordeler

 • Du får fire medlemsblader pr. år. Du mottar bladet ved første ordinære utsendelse etter at betalt kontingent er registrert.
 • Nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven av Spondylitten, samt tilgang til alle medlemssakene på nettsiden Spondylitten.no. De handler blant annet om rettigheter, lover og regler, særfradrag på skatten, sex og samliv, medisinbruk, diagnosekoder og hjelpemidler.
 • Masse annen informasjon om blant annet sykdommene innenfor spondyloartrittområdet, forskning, NAV etc.
 • Spørsmål og svar på e-post
 • Hjelpetjenesten Spafo Hjelper Deg!

NB! Giro blir tillsendt pr e-post
Vær nøye med å føre opp riktig e-postadresse og sjekk spamfilteret om den ikke dukker opp i løpet av noen få dager. Kan du ikke benytte e-post må du presisere det i kommentarfeltet, eller ta kontakt med medlemsansvarlig.

Medlemskapet gjelder til det sies opp.

Vi må få bekreftet betalingen din i banken før du får mulighet til å logge deg inn og lese stoff som kun er for medlemmer av Spondyloartrittforbundet Norge. Det er til stor hjelp for oss om du benytter KID-nr på innbetalingen, da vil det gå raskere. Innbetalinger uten KID-nummer vil vi kunne oppfatte som gave til forbundet og ikke betaling av tilsendt faktura.

Har du flyttet eller endret adresse?

Ikke glem å gi oss beskjed!

Send inn adresseendring på elektronisk skjema.

I Spafo Norge jobber vi på frivillig basis, og har derfor begrensede ressurser til å håndtere arbeid med returblader og ber om forståelse for at blad ikke alltid ettersendes om du ikke har meldt flytting.

hus laget av 200-lapper

Foto: Eirik Vassvåg

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om medlemskapet ditt i Spafo Norge, skal gi beskjed om ny adresse eller savner Spondylitten i postkassa? Da kan du enten ta kontakt på e-post eller ringe medlemstelefonen.

Vi minner om at vi driver organisasjonen på frivillig basis, derfor er det ikke alltid vi får tatt telefonen. Vi har nå fast telefontid på tirsdager fra klokken 17-19, men om du ringer utenom det legger du bare igjen en beskjed. Husk å oppgi navn og nummer vi kan nå deg på, så ringer vi opp så snart vi kan.

Ta kontakt med medlemskontakt på medlem(att)spafo.no

eller ring tlf. 400 85 106.

Mann som leser et dokument med et spørsmålstegn over hodet

Likepersontjenesten Spafo Hjelper Deg!

Ring oss på  tlf. 412 04 200 mandag 12-15, onsdag 12-15 og 18-21 og torsdag 18-21.

Vi kan tilby:

 • en å snakke med
 • en som lytter og tar deg på alvor
 • en som vet hvor du kan få råd og hjelp
 • informasjon om sykdommen
 • informasjon om rettigheter
 • råd og hjelp om arbeidsliv og uføretrygd
Bli leser av Spondylitten!
Følg oss på facebook!
Kontakt redaksjonen