Vil du annonsere?

Annonse i Spondylitten

Annonser i magasiner er også godt lesestoff.

Og vi har plass til DIN annonse!

Med en annonse i Spondylitten når du ut til spondyloartrittpasienter og deres pårørende i alle landets fylker.

Bladet sendes ut til en rekke fysikalske institutter, apotek og fastleger og deles ut på en rekke sykehusavdelinger og poliklinikker.

I tillegg får alle landets revmatologer Spondylitten tilsendt.

Ta kontakt med annonsekontakt Ole Narverud på e-post ole (att)nab.no eller på telefon 926 32 606.

Forsidene Spondylitten 2019

Annonse på Spondylitten.no

Via annonser på internett når du raskt ut til målgruppen din og kan spre budskapet til mange mennesker.

Støtt oss med en knappeannonse og hjelp oss med å fortsette arbeidet med å formidle kunnskap og informasjon til alle de som lever med spondyloartritter.

Med god kunnskap om egen sykdom får man også bedre livskvalitet.

Vi har også plass til større annonser på nettsiden vår!

Ta kontakt med annonsekontakt Ole Narverud på e-post ole (att)nab.no eller på telefon 926 32 606.

To datamaskiner som hilser på hverandre med utstrakt hånd fra skjermene

Priser og frister

I Medieplanen vår for 2020 finner du priser og størrelser på annonsene i bladet og nettsiden.

Der finner du også frister for bestilling og leveringsfrist for materiell.

Vi gjør oppmerksom på at prisene er for trykkeklart materiell. Vi hjelper deg gjerne med å lage DIN annonse mot et tillegg i prisen.

Ta kontakt med annonsekontakt Ole Narverud på e-post ole (att)nab.no eller på telefon 926 32 606.

Samarbeidspartnere og støtte

Spondyloartrittforbundet Norge drives på frivillig basis og finansierer utgivelsen av Spondylitten ved hjelp av statlig driftstilskudd, medlemsavgift og salg av annonser.

Vi får også delvis finansiering av ulike prosjekter ved å søke støtte fra legemiddelindustrien, ulike stiftelser og Helse Sør-Øst. Prosjektene vi har fått støtte til er blant annet etablering av helt ny nettside, et informasjonshefte om de ulike spondyloartrittene, reflekskampanjen Bli sett med Spafo Norge, svangerskapsprosjektet Drømmen er mulig, kampanjen Spøromryggsmerter.no, kampanjen Har du psoriasisartritt? og spørreundersøkelsen EMAS (tidligere kalt ATLAS). Vi har også samarbeidspartnere i forbindelse med ulike opplysningskampanjer ut i befolkningen om spondyloartritter og tidlig diagnose.

Uten disse bidragene hadde det ikke vært mulig å gjennomføre de ulike prosjektene. Informasjon om samarbeidspartnere og prosjektstøtte finner du her.

Tegning av en dollarseddel med en vektstang som trener og svetter
Bli leser av Spondylitten!
Følg oss på facebook!
Tips redaksjonen!