To datamaskiner som hilser på hverandre med utstrakt hånd fra skjermene