Spondyloartritt – anbefalinger for fysioterapi

Kunnskapen om at pasienter med spondyloartritt har økt risiko for hjerte- og karsykdom, sammen med resultater av studier som viser at de kan trene intensivt, har ført til endringer i fagprosedyrene for fysioterapi for denne pasientgruppen.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

– Fysioterapi har tradisjonelt hatt fokus på symptombegrensning, spesielt med tanke på å vedlikeholde eller bedre bevegelighet og muskelstyrke, samt redusere smerter. Men de siste årene er det vist i flere studier at pasienter med inflammatoriske, revmatiske sykdommer har økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Fysioterapi for denne gruppen bør derfor også inkludere kondisjonstrening og styrketrening i den hensikt å redusere gruppens risiko for hjerte- og karsykdommer, sier Anne Christie ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). Den ligger under Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

Hun forklarer at dette er spesielt viktig, da man har funnet at pasienter med ankyloserende spondylitt, som utgjør den største gruppen av spondyloartritter, har redusert aerob kapasitet sammenlignet med den generelle befolkning.

– Dette er bekymringsfullt tatt i betraktning gruppens økte risiko for hjerte- og karsykdom, sier hun.

Viktig kunnskap

Anne Christie er klar på at det har vært viktig å få ny fagprosedyre for fysioterapi ved spondyloartritt på plass.

– Tidligere trodde man at slik treningsbehandling (moderat til intensiv trening) kunne gi oppbluss i den revmatiske sykdommen, men nyere studier viser at slik behandling tolereres godt. På grunn av gruppens typiske sykdomskonsekvenser, slik som tilstivning av ledd i rygg og bekken, har fysioterapi til pasienter med ankyloserende spondylitt tradisjonelt hatt hovedfokus på å vedlikeholde eller øke bevegelighet. Kunnskapen om risikoen for hjertesykdom, sammen med resultater av studier som viser at de kan trene intensivt uten å øke sykdomsaktivitet, bør føre til endringer når det gjelder anbefalinger for trening som behandlingstiltak.

Instabilitet i øvre nakkeledd kan forekomme. Ved behandling av nakke må dette tas med i betraktning. Foto: Wavebreakmedia Ltd/Dreamstime.com

Instabilitet i øvre nakkeledd kan forekomme. Ved behandling av nakke må dette tas med i betraktning. Foto: Wavebreakmedia Ltd/Dreamstime.com

Fagprosedyren er utviklet av en ekspertgruppe bestående av erfarne fysioterapeuter, pasienter og forskere. Målgruppen er fysioterapeuter som møter og behandler pasienter over 18 år med spondyloartritter i alle deler av helsetjenesten. Den omhandler ikke den generelle delen av fysioterapeutens funksjonsvurdering.

Begrepet «trening» benyttes om øvelsesbehandling som utarbeides, igangsettes og følges opp av fysioterapeut.

LES OGSÅ: Når bekhterevryggen stivner

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.