Bilde av intravenøst drypp med pasient og helsearbeider uskarpt i bakgrunnen

Sprikende egenandeler for infusjonsbehandling

Det er sprikende praksis når det gjelder egenandeler for pasienter som får biologisk medisin som infusjon på sykehus. Spondylitten har sjekket med Helsedirektoratet om hva som er gjeldende regelverk, og hva pasientene faktisk skal betale.

Tekst: Trine Dahl-Johansen

Det finnes to ulike måter helseforetakene krever betaling fra pasientene på.

  • Egenandel er betaling fra pasienten som inngår i Frikort egenandelstak 1-ordningen. Det dreier seg da om poliklinisk helsehjelp ved sykehusene, som ytes av for eksempel leger, psykologer og fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og audiografer.
  • Pasientbetaling er betaling som kan kreves av pasienten, men som ikke inngår i frikortordningen. Det gjelder blant annet gebyret på 1053 kroner dersom pasienten ikke møter til timen og 75 kroner for bandasje og bedøvelsesmidler.

Ulik praksis

Noen sykehus krever egenandel fra pasientene som kommer for å få infusjonsbehandling med biologisk medisin, mens andre ikke tar noe betalt i det hele tatt. Det dreier seg blant annet om infusjoner med legemidlene med virkestoffene infliksimab (f.eks. Remicade/Remsima/Inflectra) og rituksimab (MabThera). Alle er infusjonsmedisiner for ulike revmatologiske lidelser.

Noen sykehus krever også betalt for materiell som brukes i forbindelse med infusjonen, men det gjelder ikke alle. Denne sprikende praksisen er ganske forvirrende for pasientene.

Spondylitten tok derfor kontakt med Helsedirektoratet for å finne noen som kunne forklare hvorfor det er så ulik betalingsordning i forbindelse med infusjonsbesøkene.

HAR DU SPØRSMÅL OM DET Å LEVE MED SPONDYLOARTRITT? KONTAKT SPAFO HJELPER DEG!

Du må være innlogget for å kunne lese alt innholdet i denne artikkelen. Logg inn her, eller Klikk her for å bli medlem.