Svangerskap og spondyloartritt

Mann holder rundt gravid kvinnes mage

Spafo Norge og medlemsbladet Spondylitten har et riktholdig arkiv med artikler rundt svangerskap og spondyloartritt. Flere av dem er laget i samarbeid med Nasjonal Kompetenasetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKRR).

Vi har samarbeidet om to store prosjekter med dette temaet. Det ene heter Drømmen er mulig, hvor du finner både filmer og artikler om emnet. Det andre prosjektet heter #foreldredrømmen, og er et samarbeid med både NKRR og Norsk Revmatikerforbund.

Du finner også snarvei til artiklene våre som handler om ulike temaer knyttet til det å ønske å bli/være foreldre med revmatisk sykdom ved å klikke deg inn på artikkeltaggene våre, nederst i nettartiklene. Der finner du blant annet taggene Foreldreliv og Gravid som vil gi deg en oversikt over artikler som handler om temaet.

Du finner også mange nyttige artikler om svangeskap og spondyloartritt ved å klikke på denne lenken

Bli medlem av Spafo Norge!
Følg oss på facebook!
Kontakt redaksjonen
Del gjerne!