3D-figurer - en i rullestol - skal over hindre

Barrierer for å kunne sette en axSpA-diagnose

I arbeidet med å kartlegge årsakene til diagnoseforsinkelse ved aksial spondyloartritt (axSpA) har det blitt avdekket en rekke hindringer. Feildiagnostisering, samt manglende kunnskap og forståelse blant både helsepersonell og i befolkningen generelt er noen hovedfaktorer som utmerker seg. 
Mann med vond rygg

AxSpA-pasientenes erfaringer

Det å vente i mange år på en diagnose er ikke bare tall og beskrivelser i en rapport. For mange pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) har det hatt en avgjørende effekt på livet de lever i dag.
Forsiden av ASIF-rapporten Delay2Diagnosis 2021

Den uakseptable diagnoseforsinkelsen

Pasientorganisasjoner fra fem verdensdeler har samlet seg om et opprop om å få redusert tiden det tar å få diagnosen aksial spondyloartritt. I en stor rapport om hvordan diagnoseforsinkelsen fører til økt sykdomsbyrde er Norge beskrevet som det landet med lengst diagnosetid i Europa.
Illustrasjon over deltagerland i IMAS-undersøkelsen og Norges 509 deltagere

IMAS-prosjektet har fått helsepris

Den store IMAS-undersøkelsen har vunnet en helsepris for sitt arbeid med å kartlegge axSpA-pasientenes situasjon. Juryen mener prosjektet viser godt samarbeid mellom mange parter over landegrenser, men at det også har satt pasientene først.
ASIFs president Zhivko Yankov under digitalt møte

Jobber mot en diagnosetid for axSpA på 1-2 år

Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) jobber med et prosjekt for at pasienter med aksial spondyloartritt skal få tidligere diagnose. I dag er gjennomsnittlig tid for å stille denne diagnosen 7 år. Målet er å redusere ventetiden helt ned til 1 til 2 år.
En i romdrakt går på planeten MarsFoto: Ales Utouka/Dreamstime.com

Bli med Spafo Norge på tur til Mars!

Det er ikke en fysisk reise til Mars, selvfølgelig, men sammen med pasientforeninger verden over setter vi kunnskap om aksial spondyloartritt i fokus. Ved å registrere antall steg du går kan du bidra til at vi sammen med Walk AS One når målet.
Samlet ASIF-kongress i Tyrkia

Mangfoldig ASIF-kongress i Tyrkia

Den 10. ASIF-kongressen ble avholdt på Balçova Termal Hotell…