Ung kvinne legger forhåndsstemmeseddel i stemmeurne mens kvinnlig valgfunksjonær passer på

Flere partier vil svare

Etter at Spondylitten la ut saken om at kun fire av ti politiske partier svarer på spørsmål om helsepolitikk, kom flere på banen. Vi lar dem derfor få komme med sine svar i innspurten av valgkampen.
Man som viser dame inn i en stemmebås

Kun fire av ti partier svarer om helsepolitikk

Få dager før Stortingsvalget 2017 er det kun noen få partier som ønsker å svare på spørsmål om emner som har med livene til mennesker med muskel- og skjelettplager å gjøre.
Mobil på et spørresjema

SMS-rapportering inn i forskningen

SMS-rapportering viser seg å være et godt hjelpemiddel for å samle inn data til studier av pasienter med revmatiske sykdommer.
Bassengtrening med pølle ute i varmt klima

Bassengbehandling gir mindre smerter og tretthet

I perioder med bassengbehandling opplever pasientene bedring…
Stor forsamling på vanntrening i Ungarn

Trening i varmtvann bør bli tøffere

Enstudieavtreningivarmtvannsbassengkonkluderermedatdenikkeertøffnok.–Skalenoppnåøktfysiskformmåbelastningenogintensitetenpåtreningenøkesbetraktelig,sierprosjektlederEva-LillKamhaug.