Dr. Glenn Haugeberg utenfor hovedinngangen til Sørlandet Sykehus

– Pakkeforløp for diagnostiserte bør ikke bli komplisert

– Tidlig diagnostisk avklaring, samt tidlig inn med oppfølging og behandling i startfasen. Dette burde ikke være så omfattende å få til nasjonalt via et pakkeforløp. Et standardisert forløp for de som får diagnose trenger ikke å gjøres komplisert, sier seksjonssjef Glenn Haugeberg ved Sørlandet sykehus.
Forsiden på Spondylitten 1-19 med to hester og en ung dame med ridehjelm

Spondylitten handler om hest, klimabehandling og faglige behandlingsråd

Den nye utgaven av Spondylitten handler blant annet om hest og ridefysioterapi og riktig dosering av metotreksat og folsyre. Vi oppdaterer deg på de nyeste anbefalingene for behandling av AS-pasienter og ser på lovverket angående sykemelding og AAP. Vi setter også søkelyset på behandlingsreiser til utlandet og innføringen av en ny diagnosegruppe i ordningen.

Disse biologiske medisinene er godkjent for de ulike spondyloartrittene

Det finnes en rekke biologiske medisiner på markedet. Det er ulike produkter som er godkjent for bruk ved de ulike diagnosene. Her er oversikten over de ulike indikasjonene for biologiske medisiner i Norge.
Mann med helvetesild på hals og nakke

Økt risiko for helvetesild med noen medisiner

Bruk av sykdomsmodifiserende medisiner (DMARDs) og biologisk medisin (TNF-hemmere) øker risikoen for helvetesild hos personer med radiografisk aksial spondyloartritt, viser en studie.
Lege med gjenskinn av røntgenbilder i brillene

Reduksjon i leddforandringer med biologisk medisin

TNF-hemmeres effekt på sykdomsutviklingen ved aksial spondyloartritt kan være størst etter seks år. Studien viser at biologisk behandling minsker forbening over tid.
Mann som henger opp en intravenøs behandling på stang

Nye anbefalinger for bruk av biologisk medisin

Nye anbefalinger foreligger for hvilken biologisk behandling som skal gis. De nye retningslinjene gjelder ved oppstart og ved skifte av legemiddel fra 1. mai 2017 og et år fremover.
Medisin på stativ for intravenøs behandling, utydelige mennesker i bakgrunnen

Biologisk medisin og tuberkulose

En fransk studie viser at behandling med TNFalfa-hemmere (biologisk medisin) kan føre til økt risiko for tuberkulose.
Ung kvinne sitter ved et bord og ser bekymret ut

Bekymret for bivirkninger av biologiske medisiner

Rundt halvparten av pasientene i en tyrkisk studie rapporterte at de var bekymret for bivirkninger ved oppstart av medisiner med TNFalfa-hemmere.
Dame som setter biologisk medisin med ferdigfylt penn

Biologiske medisiner må i retten

Sykehusenes førstevalg når det gjelder hvilken biologisk medisin pasientene får i 2017 skulle vært avgjort innen 1. mars. En midlertidig rettslig forføyning kan ha ført til flere måneders utsettelse.
3D-mann med laptop og stort rødt spørsmålstegn

Bruker du biologiske legemidler som Enbrel®, Remicade®, Benepali®, Remsima® eller Inflectra® og vil dele din mening?

Som et ledd i en masteroppgave i sykepleie foregår det nå et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Mann sitter på sykehus og får intravenøs medisin

Ingen risiko å bytte til biotilsvarende medisin

I dag ble de første offisielle dataene fra byttestudien Nor-Switch sluppet. Etter å ha fulgt pasientene i ett år kan forskerne i den uavhengige studien rapportere at det er trygt å bytte til biotilsvarende av infliximab. Det kan gi en besparelse på 750 millioner kroner årlig.
Mann holder foredrag foran lysbilde av PsA-plager

Ny biologisk medisin til pasienter med psoriasisartritt

Cosentyx (sekukinumab) ble i går metodegodkjent for behandling av psoriasisartritt (PsA). Det gir PsA-pasientene nok en biologisk behandlingsmulighet.