Mann peker på lysbilde under foredrag

Ny medisin er godkjent for radiografisk aksial spondyloartritt

I dag kom avgjørelsen om at Cosentyx (sekukinumab) har blitt godkjent for behandling av radiografisk aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom).

Lager miniprotokoll for god og trygg behandling

Fagkoordinator for Nor-Switch, Guro Løvik Goll, forteller at studieledelsen i Nor-Switch nå utarbeider forslag til en miniprotokoll – et kjernedatasett – for å kunne følge alle pasienter som bytter fra Remicade til Remsima utenom byttestudien.

Nye biologiske medisiner gir håp

Rundt 45 prosent av psoriasisartrittpasientene har ikke god nok effekt av sin medisinske behandling. Nå blir en ny medisin basert på nye virkestoffer godkjent for dem og de med ankyloserende spondylitt.
Mann med sekk på gåtur langs strandpromenaden på Gran Canaria

Biologiske medisiner og flytte til utlandet

Ved langvarig utenlandsopphold kan apoteket utlevere biologiske medisiner til deg for inntil ett års forbruk, dersom legen bekrefter dette. Det er samme regel uavhengig av om reisen foregår innenfor eller utenfor EØS-området.
Mann som setter sprøyte i magen

Switch ved bivirkninger gir ofte best resultat

Bytte av biologisk medisin på grunn av manglende effekt eller…

Australia og Finland åpner for biobytte på apotek

Det australske helsedepartementets medisinske komité anbefaler…

– Sykehusenes medisinbytte truer pasientsikkerheten

Flere sykehus tvinger nå pasienter over på biotilsvarende medisin,…

Biotilsvarende legemidler – er det trygt?

Nå går snart patenttiden ut på en del av dagens biologiske…
Kirurgisk team i blått antrekk, munnbind og luer under operasjon

Biologiske medisiner og operasjon

Behandling med biologiske medisiner gir ikke stor risiko for…
Bilde av Svein Dåvøy som prater i mikrofon

Biologisk medisin kan gis uten røntgenforandringer

For første gang er en biologisk medisin godkjent i Europa for…
Tore Kristian Kvien holder foredrag

20 millioner skal avgjøre om biobytte er trygt

Denne høsten starter en studie for å undersøke om det er trygt…