Blå, gjennomsiktig mann som holder seg på ryggen

Har du riktig diagnosekode?

Har du feil diagnosekode i papirene fra legen, kan du miste rettigheter til både fysikalsk behandling, behandlingsreise til utlandet og medisiner på blå resept.
kvinne i CT.maskin, mann som stiller inn knapper

CT skal aldri være et førstevalg

Høye stråledoser og risiko for ikke kurerbar kreft gjør at legen bør vurdere nøye om CT-røntgen skal benyttes til diagnostisering.

Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

På bare noen få år har diagnostiseringen av spondyloartritter endret seg. Det betyr at en rekke pasienter som mistet diagnosen sin kan vurderes på nytt og at nye tilfeller kan diagnostiseres og få behandling mye raskere.
Inger Myrnes Hansen på talerstol

– Spondyloartritt er vanligere enn leddgikt

Revmatolog Inger Myrnes Hansen mener det er flere som har spondylartritt enn leddgikt. Det er hennes funn etter å ha studert spondylartritt i Rana-området gjennom mange år.

Morgendagens helsearbeidere trenger en ny kompetanse

– Legene jobber med diagnosen. Jeg jobber for livet, skriver…

Tidligere diagnostisering krever flere revmatologer

Norsk revmatologisk forening mener man minst må ha 30 nye revmatologstillinger for å kunne gi revmatikere tidligere diagnose og behandling.

Kvinner må vente 5 år lengre enn menn på diagnose og behandling

Det tar i gjennomsnitt elleve år for kvinner å få diagnosen…
Bilde av Tore Kristian Kvien

Nye diagnosekriterier for Bekhterevs sykdom

Under EULAR 2009 la ledende revmatologieksperter fram to sett med nye kriterier for å diagnostisere Bekhterevs sykdom (Spondyloartritt).