Mødregruppene vet hvor skoen trykker

I tre år har de hatt en egen mødregruppe for revmatikere i Bergen. Der kan deltagerne utveksle verdifulle erfaringer med likesinnede.