Sliten mann ved PC

Digital sykemelding er ikke for alle

Søknad om sykepenger og digital innlevering av sykemeldingen er innført i alle landets fylker. Dersom du blir sykemeldt fra sykehus, har ordning med enkeltstående behandlingsdager, reisetilskudd, eller ikke har arbeidsgiver, må du likevel benytte papirversjonen.
Portrettbilde Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nye tiltak for å hindre trygdemisbruk fra leger

Regjeringen vil hindre trygdemisbruk og foreslår at leger som har mistet retten til å utstede legeerklæringer også skal miste retten til å skrive ut medisiner på blå resept.
Mann sitter med hodet i hånden ved PC

Nei til kortere tid på AAP og krav om flytting

SpAfo Norge er i et høringssvar sterkt imot at stønadsperioden på AAP reduseres. Forbundet reagerer også på en karenstid på ett år, samt krav om flytting for å få arbeid.
Blå 3D-mann sitter på et rødt paragraftegn

Høringssvar – Nei til redusert ytelsesperiode og krav om flytting

Endringer i ytelsen arbeidsavklaringspenger er ute på høring. Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) er enig i noen av endringene departementet foreslår å gjennomføre, men reagerer sterkt på noen av forslagene. Her er hele høringssvaret.

Skuffende at regjeringen dropper NAV-ombud

FFO mener det å droppe NAV-ombudet vil ramme brukernes rettsikkerhet og er skuffet over vedtaket som kom med revidert nasjonalbudsjett.