Blå, gjennomsiktig mann som holder seg på ryggen

Har du riktig diagnosekode?

Har du feil diagnosekode i papirene fra legen, kan du miste rettigheter til både fysikalsk behandling, behandlingsreise til utlandet og medisiner på blå resept.