Fly i solnedgang

Les forsikringsvilkårene grundig når du kjøper reise

Skal du ut og reise, enten på rehabilitering for egen regning eller på ferietur, skal du være klar over at reiseforsikringen din kanskje ikke dekker kostnaden for billettene om du må avbestille turen.
Mann kikker inn i en gul, tom sparegris

Skattebegrensning for deg med liten skatteevne

Har du lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne, kan du få skattebegrensning - dersom du hadde rett til dette foregående år. Regjeringen har endret regelverket og nye søkere om skattebegrensning tas ikke inn i ordningen framover.
Kalkulator, briller og blyant ligger på papirer

Arbeidsfokus hindrer ny særfradragsordning for sykdomsutgifter

Regjeringen opprettholder den nåværende særfradragsordningen for store sykdomsutgifter de to neste årene. Ny ordning som inkluderer alle vil ikke komme, fordi det ikke er med på å stimulere til at flere funksjonshemmede og trygdede kommer inn i arbeidslivet.
To 3D-menn og en revesaks

Delvis ufør – pass deg for uførefella!

Blir du delvis ufør kan du i noen tilfeller få lavere uføretrygd om du senere blir mer ufør. Dette gjelder de som bare får offentlig tjenestepensjon og ingenting fra folketrygden.
Voksne i et klasserom med lærer

Du kan ha rett på tilleggsstønader

Dersom du er i et arbeidsrettet tiltak, eller i omskolering, kan du ha rett på tilleggsstønader til ytelsen du får fra NAV.
Kvinne betaler faktura ved et tastatur

Opprett AvtaleGiro for Spafo Norge og Spondylitten

Neste gang du er i nettbanken kan du legge inn at du ønsker AvtaleGiro med Spondyloartrittforbundet Norge. Da ordner vi og banken resten.
3D-mann som bærer på et hus

Bostøtten blir mer fleksibel

Nye regler for bostøtte gjør at stønaden fra 2017 skal ta utgangspunkt i siste måneds inntekt. Noen har dermed miste den statlige ytelsen.
Bunker med tusenlapper

Særfradraget for sykdomsutgifter gjelder fortsatt for noen

Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres for noen med 2016-regler, inkludert en nedre grense for å få fradraget på 9 180 kroner.
500-lapp og 200-lapp og en kalkulator

Spar penger ved å sjekke skattekortet

Har du gått over på AAP eller uføretrygd i løpet av det siste året, er det viktig å sjekke at opplysningene på skattekortet stemmer, så du ikke trekker for mye skatt.

Din gave betyr noe!

Spondyloartrittforbundet Norge er tuftet på frivillig arbeid og drives av ildsjeler. Gaver hjelper oss å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med ulike spondyloartritter. Spondylitten er med på å skape debatt og holdningsendringer i forhold til tidlig diagnostisering og riktig behandling for denne pasientgruppen.
hus laget av 200-lapper

Vil forhindre at noen faller ut av bostøtteordningen

Får du statlig bostøtte og er uføretrygdet vil den nye uførereformen…
Portrettbilde Hans Olav Syversen

Bekhterevsak på Stortinget

Etter at Bekhterever’n tok kontakt med leder av Finanskomiteen…