Hans Olav Syversen portrettfoto

– Ny særfradragordning skal gjøre det enklere for alle

– En ny ordning skal være enkel å administrere for ligningsmyndighetene…
Norske pengesedler i vifte i hånd

Unge uføre kan miste 42 000 kr med nytt statsbudsjett

En singel mor med ett barn og uføretrygd som ung ufør vil kunne…
Norske penger, penn og blokk med regnestykke

Dette kan du trekke fra som særfradrag på skatten på 2014-ligningen

Egenandeler, medisinutgifter, nødvendige hjelpemidler, spesielle…