figur med pc ved et stort spørsmålstegn

Kartlegger fysioterapitilbudet i Norge

Hvordan er innholdet i fysioterapitilbudet til pasienter med spondyloartritt? Det ønsker forskere ved Diakonhjemmet Sykehus å finne ut av. De har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge situasjonen.