Politikermøter LIllann Wermskog og Tellef Inge Mørland (A)

LIllann Wermskog og Tellef Inge Mørland i samtale stående ved et bord