To personer løfter ut never med fiskeoljekapsler fra en diger bolle

Kan tran og selolje gi bedre livskvalitet?

Noe forskning viser at tran og selolje kan være bra mot plager hos spondyloartrittpasienter og gi bedre livskvalitet, men hva gjør at det virker? Og hvor store doser bør man ta for å merke effekt?

Tekst: Trine Dahl-Johansen og Mette Myklebust

Spondylitten har skrevet om tilskudd av fettsyrer mange ganger. Vi får ofte spørsmål om dietter og kosttilskudd, og om det er noe man selv kan justere i kostholdet for å få en bedre hverdag med sine revmatiske plager. Kort oppsummert finnes det ingen store vitenskapelige studier som kan gi et entydig svar.

De to siste tiårene har det vært gjennomført flere studier på ulike oljer for å bedre ledd- og hudplager hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Behandlingen har som regel få bivirkninger og pasientene kan enkelt gjennomføre den hjemme. Generelt viser mange av studiene at man må opprettholde en slik behandlingsform over lang tid for å kunne se signifikant effekt. Ofte skal det også ganske store doser til, og forskerne er visst heller ikke enige om hvor bra det er å spise store mengder Omega-3.

Foto: Trine Dahl-Johansen

LES OGSÅ: Kosthold med Lav FODMAP kan lindre mageplagene

Bedre livskvalitet

En studie viste i 2008 at tran og selolje kan føre til høyere livskvalitet og mindre smerter hos pasienter med Bekhterevs sykdom og betennelsesaktige tarmsykdommer. Det var en studie fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), som viste at inntak av de to produktene reduserte leddsmerter hos pasienter med betennelsesaktig tarmsykdom, som blant annet innbefatter enteroartrittdiagnosene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Når de er ledsaget av leddplager i tillegg til magesymptomene regnes de som en del av spondyloartrittfamilien.

Erfaringer forskerne hadde gjort tydet på at større inntak av sjømat og Omega-3-fettsyrer førte til høyere livskvalitet og mindre leddsmerter hos flere pasientgrupper enn de som deltok i studien, opplyste de til forskning.no. Dette kunne de imidlertid ikke dokumentere. I studien ble det inntatt ti milliliter selolje eller tran til frokost, lunsj og kvelds i to uker. Dette reduserte leddsmertene til pasientene. Under testperioden fikk pasientene også redusert betennelsen i tarmen.

LES MER OM KOSTHOLD OG SPONDYLOARTRITT HER

Langtidseffekt

En annen studie fra Universitetet i Bergen fra 2009 så på effekten når pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer og psoriasisartritt inntok marine oljer. Funnene indikerer at de som brukte oljene over lang tid fikk reduserte leddsmerter. Pasientene med moderate plager i tarmen fikk lavere sykdomsaktivitet. Forskerne fant også forbedret livskvalitet i den pasientgruppen. Kortvarig bruk ga ikke samme resultat.

Vi har ikke funnet studier av nyere dato som kan bekrefte smertereduksjon og økt livskvalitet.

Nytte av kostendring

NIFES samarbeidet om studien i 2008 med Haukeland Universitetssykehus, seksjon for revmatologi og seksjon for gastroenterologi. Der har de lenge arbeidet med teorier rundt de marine oljenes nytte for pasienter med revmatiske plager. Spondylitten har tidligere omtalt et foredrag som Dr. Tor Magne Madland holdt for Bergen bekhterevforening for noen år siden. Det handlet om kostbehandling og tilskudd av Omega-3-fettsyrer. Han sa da at det ikke er skikkelig vitenskapelig bevist at disse kan redusere sykdomsaktivitet og smerter.

Revmatologen har tatt doktorgrad, der han forsket på psoriasisartritt og tilskudd av selolje. Når det gjelder kost og kosttilskudd mente han en del pasienter kan ha stor nytte av å endre kostholdet, ved for eksempel å droppe svinekjøtt og spise Omega-3 tilskudd.

Hvorfor virker det?

Plagene ved de ulike spondyloartrittdiagnosene skyldes en autoimmun reaksjon i kroppen. Immunsystemet skal verne organismen mot inntrengere som virus og bakterier. Ved en «misforståelse» kan immunsystemet angripe eget vev og ledd. Ved autoimmune sykdommer går denne reaksjonen ikke over og man får en kronisk betennelsesreaksjon.

Viktig i immunreaksjonen er ulike signalstoff som gir smerte og betennelse. Det kan for eksempel være eikosanoider, som blir laget fra fettsyrer. Ulike typer fettsyrer gir ulike signalstoff. Noen øker betennelse, mens andre demper. Omega-3 gir dempende signalstoff. Omega-6 er et betennelsesøkende signalstoff.

Sjømat svært viktig

Derfor er det viktig at du er oppmerksom på hvilken type olje du får i deg. Kostholdet i den vestlige verden inneholder tradisjonelt fem gangar mer Omega-6 enn Omega-3. Gjennom maten vi spiser er det viktig å få i seg de essensielle fettsyrene, som kroppen ikke kan lage selv. Et eksempel på en slik essensiell fettsyre er alfalanolinsyre, som er en Omega-3 forløper til den gunstige EPA. Vegetabilsk alfalanolinsyre, som man blant annet finner i linfrø, raps og soya, blir i liten grad omdannet til EPA. Alfalanolinsyre fra fisk og sjømat blir derimot lett omdannet. Derfor er fisk og sjømat svært viktig for de som er plaget med betennelse i kroppen.

LES OM ANTIOKSIDANTER I MATVARER HER

Hvor store doser?

I foredraget sitt forklarte Dr. Madland at et optimalt opptak av marine Omega-3-fettsyrer er 1-1,5 g pr. uke. I et vanlig norsk kosthold vil man normalt få i seg 0,85 g pr. uke. Marine oljer kan man også få fra ulike kilder i kosttilskudd: Tran fra fiskelever, selolje og hvalolje fra spekket til disse marine dyrene. Selolje inneholdt mer EPA enn de andre, og det har vært spekulert i om denne blir lettere tatt opp i fordøyelsen til mennesker.

Dersom man ser bort fra at de marine oljene kanskje kan dempe betennelse og smerte, så er de gode for hjerte- og karsystemet. De virker blodfortynnende, reduserer forkalkning av blodårene og gir en bedre balanse mellom betennelseshemmende og -fremmende signalstoff. Marine oljer reduserer faktisk tumornekrosefaktor, men i svært liten grad i forhold til TNF-hemmere i medikamentform, som for eksempel Enbrel og Remicade, sa revmatologen i foredraget.

Profilbilde av Dr. Madland

Prof. Dr. Tor Magne Madland. Foto: Huakeland Universitetssykehus

Ikke vitenskapelig bevist

Grunnen til at kliniske studier på marine oljer ikke kan tilleggs stor vekt er i følge Dr. Madland at de er for små, kortvarige, eller har andre vitenskapelige mangler, slik at man ikke kan finne vitenskapelige bevis.

En studie er utført med tilskudd av tran til pasienter med revmatoid artritt (leddgikt). Studien tyder på at pasientene som fikk tran opplevde mindre smerter, færre ømme ledd og mindre morgenstivhet. I studien kunne man hos enkelte pasienter se nedgang i senkningsreaksjons-verdien (SR) og CRP-verdien.

En studie så på psoriasisartritt og selolje. 40 pasienter ble inkludert i en dobbel blindstudie. Halvparten fikk selolje, den andre fikk soyaolje. Seloljegruppen viste bedring i totalvurderingen av pasientene, men studien viste ikke signifikant forskjell mellom de to gruppene. Det var for få pasienter i studien til å dra konklusjoner, men blodverdiene viste at balansen mellom Omega-3 og Omega-6 fettsyrer ble mye bedre etter to uker i seloljegruppen.

Når det gjelder Bekhterevs sykdom har det blitt gjort en klinisk studie på inntak av tran. Totalt 24 pasienter, delt i to grupper, fikk høy dose med tran mot lav dose med tran. Resultatet viste ikke tydelig forskjell mellom gruppene.

FÅ NY KUNNSKAP MED SPONDYLITTEN – KUN 200 KRONER FOR ET HELT ÅRS MEDLEMSKAP!