Marco Lillann Bakland foran poster om overvekt EMAS – Spondylitten

Tre personer foran en posterpresentasjon